Økonomisk kriminalitet (forkorta til økokrim) er kriminelle handlingar gjort i næringsverksemd. Omgrepet vert særleg nytta om økonomiske lovbrot mot det offentlege, som til dømes skatteunndraging, mellom næringsdrivande, som bedrageri og mot forbrukarar.

Den sentrale eininga for etterforsking av økonomisk og miljøkriminalitet kom i drift i 1989.

KjelderEndra