Østfold Regiment

Østfold Regiment var eit regiment i Hæren oppretta i 1995 under Distriktskommando Østlandet (DKØ). Regimentet hadde standkvarter i Fredrikstad og vidareførte tradisjonane frå Østfold infanteriregiment nr. 1 (IR 1) som vart oppetta i 1644 og Artilleriregiment nr. 1 (AR 1).

Hærens utdannings- og kompetansesenter for Luftvernartilleri var ein del av Østfold Regiment. Regimentet vart nedlagd i 2002.

Kjelder endre

  • «Østfold Regiment» i Caplex.