Thorn (stor Þ, liten þ) er ein bokstav frå norrønt og gammalengelsk som har opphav i runeskrift. Han er framleis i bruk i islandsk med IPA lydverdien /θ/ (ustemd 'th'); i norsk blir denne lyden ofte gjeve att som þ i lydskrift. På islandsk kan eit ord aldri slutta med þ.

Bokstaven Þ

I mange moderne samanhenger transkriberer ein vanlegvis bokstaven som th.

I engelsk er bokstaven falenn ut av bruk, men finst i stilisert brukt der ein let bokstaven «Y» ta plassen til th, som når ein skriv «ye» i staden for «the».

Sjå òg

endre

Kjelder

endre