ABC

Wikimedia-fleirtydingsside

ABC er dei tre første bokstavane i det latinske alfabetet og har derfor vore eit namn på mange bøker som underviste i lesing etter ABC-metoden, sjå abc.

Det er òg ei forkorting som har fleire tydingar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.