ACE-hemmar

Ein ACE-hemmar er eit blodtrykkssenkjande lækjemiddel som hemmar omgjeringsenzymet angiotensin converting enzyme frå å gjera om angiotensin I til angiotensin II. Dette fører til lågare nivå av angiotensin II i blodet, eit stoff som blant anna får årene til å trekkja seg i hop og dermed føra til eit auka blodtrykk.

Vanlege ACE-hemmararEndra