AD/DA-omformar

(Omdirigert frå AD-omformar)

AD/DA-omformarar er elektroniske kretsar som omformar analoge signal til binære verdiar, eller omvendt. AD/DA-omformarar er tilgjengelege som separate integrerte kretsar, men kan òg vera integrerte på same kretsen som til dømes ein sensor, ein mikrokontroller, osb.

  • AD - analog til digital (også kalla ADC, Analog to Digital Converter)
  • DA - digital til analog (også kalla DAC, Digital to Analog Converter)

Døme på bruk av AD- og DA-omformarar endre

Bruk av AD-omformarar: endre

Bruk av DA-omformarar: endre