Absorbsjonsareal er ein akustisk storleik, definert som [1]

der

er gjennomsnittleg absorbsjonsfaktor, og er absorbsjonsfaktoren til arealet , og

er totalt areal. Det kan vera rart å kalla for eit «areal», men denne nemninga vert nytta av di eininga er m. Denne eininga vert òg kalla Sabin, til ære for Wallace Clement Sabine.

ReferansarEndra

  1. Kuttruff, H., Roomm acoustics, Applied Science Publ., 2. utg., 1979.