Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (stytta ACTA) er eit tidsskrift for klassisk arkeologi og kunsthistorie. Det er Det norske institutt i Roma som står som redaktør av tidsskriftet. ACTA var frå starten ein skriftserie, men frå 2004 gjekk ACTA over til å vere eit tidsskrift, som er venta å kome med ei utgåve i året. ACTA har heile tida vore støtta av Norges Forskningsråd.

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia  
Fagfelt Arkeologi (090), Arkeologi og konservering
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidskriftet
Utgjevar Det norske institutt i Roma (Noreg)
Publikasjonshistorie 1962
Utgjevingstakt 1 utg. / år
Publiseringsnivå Vitskapleg nivå 2
Bibliografisk indeksering
ISSN 0065-0900
ITAR-kode 2815
Lenkjer

BakgrunnsstoffEndra

  • Det norske institutt i Roma ACTA

KjeldeEndra