Akkumulasjon i geologi

geologisk term for oppsamling av transportert materiale

Akkumulasjon er ein geologisk term for avleiring av materiale som er frakta av elvar, havstraumar, isbrear, vind eller bølgjer.

KjelderEndra