Aktuator

Aktuator er ein komponent som omset ein elektrisk straum (straumstyrt) eller ei elektrisk spenning (spenningsstyrt) til ei mekanisk rørsle. Den mekaniske rørsla kan nyttast direkte, eller til å styra hydrauliske eller pneumastiske ventilar.

Aktuator som vrir ei ventillplate.

Aktuatorar av ulike slag har stor utbreiing i mekatroniske system, innan skipsautomatisering, på anleggsmaskinar, lastebilar osb.