Akustisk effekt

Akustisk effekt syner vanlegvis til gjennomsnittseffekta, med SI-eining W, som ein kan finna ut frå augeblikksverdien til effekta ved å integrera over eit tidsinterval T:

Utstråla effekt frå ei uniform sfærisk kjelde er relatert til den akustisk intensiteten som

der (W/m) er intensiteten og (m) er tverrsnittet som det vert målt over. For ei uniform kjelde (ei kule) kan ein difor, når intensiteten er kjent ved radiusen , finna totalt utstråla effekt som

Akustisk intensitet frå dei fleste akustiske kjelder, som til dømes støykjelder som støvsugarar, motorsager, etc., er ikkje uniform, men varierer med romvinkelen. Utstråla akustisk effekt per sr vil difor variera med romvinkelen. For å finna totalt utstrålt effekt måler ein difor den akustisk intensiteten i fleire retningar, for deretter å summera (integrera) over romvinkelen (sr) som ein ynskjer å finna akustisk effekt i, og finn den akustiske effekten som

Her varierer intensiteten med romvinkelen , indikert ved notasjonen . Totalt utstråla effekt finn ein ved å integrera over ei kule ( sr):

Akustisk effektnivåEndra

Ved samanlikning av akustisk effekt er det ofte enklare å nytta effektnivå (i dB), definert som

 

der   er effekta vi ynskjer å konvertera til   og   W er standard referansenivå for akustisk effekt.