For andre tydingar, sjå Andvake (fleirtyding)

«Andvaka» er namnet på eit kvede av Snorre Sturlason, nemnt i Sturlunga soga. Snorre dikta kvedet til fru Kristina Nilsdotter, dotterdotter av Erik den heilage, då han i 1219 vitja henne og mannen hennar, lagmann Aksel i Gautland.[1][2]

Det norrøne ordet andvaka kunne tyde både 'nattevak', 'søvnløyse', 'aktsemd' og 'vaksemd' (bm. «årvåkenhet»).[3]

KjelderEndra