Anleggsmaskinar er maskiner som vert nytta for anleggsarbeid som å flytta jord- og steinmassar og utføra anna tungt arbeid på byggeplassar og liknande. Anleggsmaskinar utvikla seg frå landbrukstraktorar frå 1920-talet og utover, men desse viste seg å vera for svakbygde for anleggsarbeid så det vart etter kvart utvikla spesialbygde maskiner.

Anleggsmaskinar: bulldosarm dumpar og gravemaskin.

Sjå òg endre