Anthony Coughlan er ein økonomiutdanna irsk akademikar, sekretær for den anti EU-føderalistiske organisasjonen National Platform, og pensjonert senior lecturer i sosialpolitikk ved Trinity College i Dublin, TCD. Coughlan er kjend for å vera sosialist og marxist, tilhengjar av irsk samling og oppløysing av det Foreinte Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Alt frå tidleg på 1960-talet engasjerte han seg mot irsk tilslutnad til EEC, forlauparen til dagens EU. I dag er han tilhengjar av både Brexit (britisk utmelding) og Irexit (irsk utmelding) av EU, og har delteke på arrangement i regi av det nyskipa (2018) The Irish Freedom Party/Éire Amach: Cumann na Saoirse.

Anthony Coughlan
Alma materUniversity of London
University College Cork

Coughlan er kjend som deltakar i irsk medieordskifte, forfattar av bøker og pamflettar og aktivt organisasjonsmenneske.

Utdanning og yngre år

endre

Coughlan vart fødd i Cork og vart politisk aktiv medan han studerte engelsk, historie og økonomi på University College Cork i 1950-åra. På dette universitetet organiserte han lokallag av Labour Party (Páirtí an Lucht Oibre). Han flytta medkvart til London og vart høgare grads student i sosialpolitikk ved University of London. Under opphaldet i London vart han og med i Connolly Association ein republikansk sosialistisk organisasjon kalla opp etter ein av grunnleggjarane av det irske Labour - James Connolly, som og vart avretta i Dublin på grunn av den leiarrolla han spela i [[påskeopprøret i 1916]. I denne perioden vart han og kjend med den marxistiske og republikanske historikaren C. Desmond Greaves.

Politisk karriere

endre

Anthony Coughlan har vore ein politisk medviten og politisk aktiv akademikar gjennom heile det vaksne livet sitt.

I 2018 vart det gjeve ut eit festskrift til Anthony Coughlan.[1]

Kjelder

endre