Antidepressiv er legemiddel som blir brukt i behandling av ei rekkje psykiatriske tilstandar, først og fremst depresjon, angst og tvangslidingsr. Medikamenta har også ein plass ved ein del somatiske tilstandar som nevropatisk smerte, premenstruelt syndrom og menopausale plagar.

To flasker av det antidepressive legemiddelet Zoloft, ein type «lykkepille».
Foto: Sage Ross

Hovudgrupper av antidepressiva er:

Sjå også endre

Kjelder endre