Anton

mannsnamn
(Omdirigert frå Antonius)

Anton er eit mannsnamn avleia av det latinske slektsnamnet Antonius. Tydinga av dette gamle etruskiske namnet er uviss. Anton har namnedag den 17. januar i Noreg.

Namnetrekket til den russiske forfattaren Anton Tsjekhov.

Namnet har vore bruka i mange former i Noreg, mellom dei Ant(h)oni, Antonius og Antons. Utanlandske former som òg har vore bruka i Noreg er Antonio (spansk) og Anthony (engelsk) med forkortinga Tony.

For hokjønnsformer, sjå Antonia.

Bruken av namnet i NoregEndra

I folketeljinga i 1801 vart om lag 150 manntalsførte med namnet Ant(h)on, om lag like mange med diverse variantar av namnet Ant(h)on(i)(u)(s)

I folketeljinga i 1900 vart om lag 19 100 manntalsførte med namnet Ant(h)on, om lag 700 med diverse variantar av namnet Ant(h)on(i)(u)(s)

I 2007 var det ca 1560 personar med dette namnet. Av namnevariantane var Anthony den mest brukte med 319.

Kjende personer med namnetEndra

 
Romersk mynt gjeve ut av Marcus Antonius.

Oppdikta personarEndra

Sjå òg:Endra

KjelderEndra