Apostrofe

Sjå òg apostrof

Apostrofe er eit verkemiddel innan dikting og retorikk som vert nytta om henvendingar til ein fråverande eller daud person som om vedkomande var til stades, eller om noko abstrakt som om det var levande.

KjelderEndra

  • Janss og Refsum. 2003. Lyrikkens liv. Universitetsforlaget.
  • Nynorskordboka