Armé som forband

Ein armé er eit stort militært forband i ein hær, vanlegvis består ein armé av to eller fleire korps. Arméar blir vanlegvis namnsett med bokstavert nummer, for eksempel Åttande armé, eller ein beskrivande tittel, for eksempel British Army of the Rhine. Ein armé blir som regel kommandert av ein fire-stjerners general. Arméar kan samlast i større forband kalla armégrupper.

Slik blir ein armé vist på feltkartet

Kjende arméar

endre