Arne fabrikker

Arne fabrikker var ein tekstilfabrikk i Ytre Arna ved Bergen. Fabrikken vart starta i 1846 av Peter Jebsen. Allereie i 1844 kjøpte han opp rettane til Blindheimselva i Arna for å nytta vasskrafta til industriell bruk.

Arna Næringspark i det gamle Arne Fabrikker (Bomullsvarefabrikken) ved Sørfjorden
Foto: Svein Harkestad
Arna Industrihus i det gamle Arne Fabrikker (Ullvarefabrikken) ved Blindheimselven. Statue: «Tekstilarbeiderkvinnen» av Os-kunstneren Arne Mæland
Foto: Svein Harkestad

BakgrunnsstoffEndra