Atlanto-oksipitalledd

Leddet som kobler hodeskallen til ryggsøyla. Består av Atlas (C1) og Axis (C2), som er de to øverste halsvirvlene i ryggsøyla. Leddet bistår hodeskallen i å nikke opp og ned. Leddet er av mer nevrologisk relevans da hjernestammen strekkes ned til Axis.