Aust-Nedenes prosti

Aust-Nedenes prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Tvedestrand. Prostiet svarar til kommunane Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli i geografisk utstrekking.

Dypvåg kyrkje
Foto: Dag Bertelsen

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Aust-Nedenes prostiEndra

Tvedestrand kommuneEndra

Risør kommuneEndra

Gjerstad kommuneEndra

Vegårshei kommuneEndra

Åmli kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra