Avkutta tetraeder

Eit avkutta tetraeder er ein arkimedisk lekam med 4 heksagonale og 20 trekanta sider, 12 hjørne og 18 kantar. Denne blir konstruert ved å kutte av ein tredjedel av kvar av spissane av eit tetraeder. Dette gjev 4 nye trekanta sider og gjer dei gamle trekant-sidene heksagonale.

Eit avstumpa tetraeder bretta ut over ein todimensjonal flate.

Areal og volumEndra

Arealet A og volumet V til eit avkutta tetraeder med sidelengde a er:

 
 

AvkuttingssekvensEndra

 
Tetraeder
 
Avkutta tetraeder
 
Oktaeder
 
Avkutta tetraeder
 
Tetraeder

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra