Børre

mannsnamn

Børre er eit mannsnamn, av norrønt Byrgir, ei sideform til Birgir (sjå Birger), som tyder 'hjelpar'. Andre former av namnet er Børge og Børje.

Børre har i Noreg namnedag 11. januar.

Bruken av namnet i NoregEndra

Etter ein bølgedal rundt førre hundreårsskifte hadde namnet jamn framgang fram til rundt 1970. Sidan har bruken av namnet gått kraftig attende.

  • I folketeljinga frå 1801 var det 249 som hadde namnet, i forma Byrre, Børe, Børre, dei fleste budde aust og sør i landet, ingen i Nord-Noreg. I tillegg hadde 62, vesentleg i Agder, namnet Bør(r)u, som rett nok òg kan lesast som ei form av namnet Bjørgulf .
  • I 1900 var 390 listeførte med namnet Børe, Børre , flest i Hedmark og Rogaland.
  • I 2008 hadde 1080 menn Børre til første fornamn, 7 heiter Børje

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra