Bakke-til-bakke-missil

Eit bakke-til-bakke missil (engelsk surface-to-surface missile, SSM, eller ground-to ground missile, GGM) er eit missil laga for å skytast frå bakken og treffa mål på land eller på sjøen. Dei kan avfyrast frå handhaldne eller køyretøymonterte einingar, frå faste installasjonar, eller frå eit skip. Dei er ofte drivne av ein rakettmotor eller nokon gonger avfyrt av ei eksplosiv ladning, sidan avfyringsrampen vanlegvis er i ro eller rører seg sakte.

KjelderEndra