Bakke-til-bakke ballistisk missilbataljon med Iskander-M

Bakke-til-bakke-ballistisk missilbataljon med Iskander-M i ei standard bakke-til-bakke-missilbrigade med Iskander har to batteri med desse elementa:

2 x SPU 9P78-1,
1 x TZM 9T250 og
1 x KShM 9S552.
Totalt vert det då
4 x SPU 9P78-1,
2 x TZM 9T250 og
2 x KShM 9S552 i bataljonen.