Bakke-til-bakke kryssarmissilbataljon med Iskander-K

Bakke-til-bakke ballistisk missilbataljon med Iskander-K i ei standard bakke-til-bakke-missilbrigade med Iskander har to batteri med desse elementa: 2 x SPU 9P78-1, 1 x TZM 9T250 og 1 x KShM 9S552.
Totalt vert det då 4 x SPU 9P78-1, 2 x TZM 9T250 og 2 x KShM 9S552 i bataljonen.