Baltiske språk er ei gruppe indo-europeiske språk som blir tala aust for Austersjøen. Latvisk, litauisk og det utdøydde gammalprøyssisk høyrer til denne språkgruppa.

Døme på slektskap:

  • Norsk: Gud gav tenner, Gud skal gi brød.
  • Latvisk: Dievs deva zobus, Dievs dos maizes donu.
  • Litauisk: Dievas dave dantis, Dievas duos duonos.
  • Latin: Deus dedit dentes, Deus dabit panem.
  • Sanskrit: Devas adahat datas, Deva dat dhanas.

Estland høyrer til dei baltiske landa, men estisk høyrer til ikkje dei baltiske språka. Det er derimot eit austersjøfinsk språk i slekt med finsk.

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.