Bangor

Wikimedia-fleirtydingsside

Bangor kan vise til:

I StorbritanniaEndra

Byane med dette namnet i Wales og Nord-Irland er begge grunnlagt på 500-talet og det er vanskeleg å seie kva som er den opphavlege Bangor.

I USAEndra

I AustraliaEndra

I CanadaEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.