Barbro

kvinnenamn

Barbro er eit skandinavisk kvinnenamn avleia av det greske Barbara, som tyder «utlending». Dette namnet er meir populært enn opphavet, særleg i Sverige, der over 52.000 ber namnet. Namnet blei særleg gjeve på 60- og 70-talet, men er i dag mindre brukt som dåpsnamn.

Barbro har norsk og svensk namnedag den 4. desember.

Kjende Barbroar:

Utanfor Wikipedia endre