Bihari er eit samlenamn for språka maithili, magahi og bhodjpuri, som blir tala i delstaten Bihar i India og over grensa i det sørlege Nepal. Om lag 60 millionar talar biharispråk, rundt halvparten av desse bhodjpuri.

Bihari
Klassifisering: indoeuropeisk
indoiransk
indoarisk
austleg hindi
bihari
Vidare inndeling:
Tala i: India
Talarar: 60 millionar

Språka har ofte blitt rekna som dialektar av hindi, men har mange trekk som skil dei frå dette. Dei er dei moderne indoariske språka som har utvikla seg lengst vekk frå eit syntetisk kasussystem og i staden fått mange agglutinerande trekk. Biharispråka har utvikla seg frå eller under sterk påverknad frå prakritspråket magadhi.

Biharigruppa inneheld desse språka:

Bakgrunnsstoff endre

  Wikipediabihari