Bikvadrat

Eit bikvadrat er eit kvadrat av eit kvadrat. Det vil sei det same som fjerde potens.

Ei bikvadratisk likning er ei likning av fjerde grad.

KjelderEndra