Bilete av strykeinstrument

Wikimedia-listeartikkel

Dette er bilete av strykeinstrument ordna bolkvis etter instrumenttype eller geografisk opphav.

Fiolinfamilien Endra

Utbreidde typar i dag

Eldre, lokale og uvanlege instrumenttypar.

Gambefamilien Endra

Andre strykeinstrument Endra

Afrika Endra

Aust-Asia Endra

Sentral- og Sør-Asia Endra

Europa og Midtausten Endra

Samanlikningar Endra