Eit binom er i matematikken eit omgrep for eit uttrykk eller polynom med to ledd, til dømes ax + by, altså summen av to monom. Det er den enklaste forma for polynom etter monom.

Binomial tyder at noko kan delast i to delar og tyder i matematikken toledda.

KjelderEndra