Birger Kildal

Birger Kildal (15. april 184913. desember 1913) var ein norsk embetsmann, stortingsrepresentant og statsråd. Daniel og Mikael Kildal var farbrørne hans.

Birger Kildal
Birger Kildal - Oslo Museum - OB.X1685.jpg
Fødd 15. april 1849
Oslo
Død

13. desember 1913 (64 år)
Oslo

Yrke politikar, advokat, forretningsdrivande
Birger Kildal på Commons

Kildal var son til ein kjøpmann og næringsdrivar i Christiania. Han vart student frå Nissens skole i 1866 og tok juridisk embetseksamen i 1871. 1871-72 var han sakførar i Hammerfest, før han gjekk over i næringslivet og var medeigar i faren sine mange verksemder, mellom anna Lilleborg Fabrikker.

Kildal hadde fleire statsrådspostar i Johan Sverdrups Venstre-regjering frå 1884 (Revisjonsdepartementet, Postdepartementet, Arbeidsdepartementet, og statsrådsavdelinga i Stockholm). Saman med Hans Rasmus Astrup (1831-1898) og Sofus Arctander gjekk han 17. februar 1888 ut av regjeringa grunna usemje med statsministeren vedkomande ei ny kyrkjelov.

I 1888 vart han oppfordra om å stille til val til Stortinget frå byane i Oppland, dette vart ikkje av då Kildal var mot allmenn røysterett. Han hadde i dei komande åra mange offentlege verv, mellom dei formann i handelsstandens fellesforening og i 'Oplysningskontoret for Norges næringsveie', samt styreformann i begge forsikringstiltaka Storebrand og Idun. Han var også med i fleire lovkommisjonar; formann i tollkommisjonen og medlem av sivilprosesskommisjonen av 1890.

Kildal var seinare statsråd i to regjeringar. Han var finansminister frå 1895 til 1898 i ei regjering leia av Johannes Steen, og på ny frå 1903 til 1905. I den siste perioden var han også ansvarleg for Revisjonsdepartementet. 1903-04 var han elles eit halvt år i Stockholm. Den sistnemnde regjeringa vart leia av Francis Hagerup.

Ved stortingsvalet i 1903 vart Kildal vald til tredje representant på Stortinget frå Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger. Han representerte då Samlingspartiet. I tida etter han gjekk av som statsråd, var han 1905-06 medlem av budsjettkomiteen, heilt på slutten av sesjonen var han formann i same komite.

År 1906 vart Kildal utnemnd til amtmann i Romsdals amt, dette embetet hadde han til han døydde. Kommunikasjonar stod sentralt i arbeidet hans der, mellom anna forbetring av vegstandarden og utbygging av jarnbanenettet gjennom Raumabanen. Vedtak om bygging av Raumabanen vart gjort i 1908.

Han døydde i Molde i 1913.

KjelderEndra