Birikalkstein

Birikalkstein eller birikalk er eit lag urein kalkstein og mørk skifer, kring 100–150 meter tjukt, i den eldre delen av sparagmittgruppa, som særleg finst omkring nordsida av Mjøsa, i Biri, Ringsaker og Gausdal. Kalksteinen gjev god jordbotn.

KjelderEndra