Eit bispedømme eller stift er eit geografisk område og ei administrativ eining i kyrkja, leidd av ein biskop og eventuelt av eit bispedømmeråd.

Nemninga er brukt i Den katolske kyrkja, Den anglikanske kyrkja og i nokre protestantiske kyrkjer, mellom anna Den norske kyrkja. I Den ortodokse kyrkja finst ei tilsvarande eining som typisk blir kalla eparki.

Bispedømme i Noreg Endra

 
Kart over bispedømma i Den norske kyrkja.

I Noreg er det tre bispedømme i Den katolske kyrkja og elleve bispedømme i Den norske kyrkja.

Bispedømme i Den katolske kyrkja i Noreg Endra

Bispedømme i Den norske kyrkja Endra

Fram til 1919 var nemninga stift.