Bjørgvin

Wikimedia-fleirtydingsside

Bjørgvin er eit gamalt namn på Bergen, med opphav i norrønt språk. Namnet tyder grøn eng (vin) mellom fjella (bjørg).

Namnet er framleis nytta i visse omgrep, som Bjørgvin bispedøme.

Sjå òg

endre