Blandingsrekning

Blandingsrekning eller alligasjonsrekning er ein reknemetode som vert nytta for å finne det forholdet som to eller fleire sortar med ein viss pris eller eigenskap må blandast i for å at ein skal få ein ny sort (eller legering) med ein bestemt mellompris eller eigenskap. Blandingsrekning blir mest nytta ved berekning av metallegeringar og ved oppblanding av væsker som skal halde ein viss styrkegrad.

DømeEndra

Tenk at ein blandar ein drykk som består av 1/2 Cola, 1/4 Sprite og 1/4 Solo. Cola har 120 gram sukker per liter, Sprite har 100 gram sukker per liter og Solo har 150 gram sukker per liter. Kor mykje sukker har drykken. Løysinga finn ein slik:

  gram per liter.

KjelderEndra