Blodlekam

celle produsert gjennom hematopoese

Blodlekamar eller blodceller er ein av dei to komponentane i blodet, den andre er plasma. Det finst tre hovudtypar av blodlekamar, dei kjem alle frå udifferensierte celler kalla multipotente hematopoietiske stamcellar i beinmargen. Det er difor normalt umogeleg å sjå skilnad på dei ulike blodlekamene når dei er nye eller umodne.

Dei tre slaga blodlekamar er

Ein kubikkmillimeter blod inneheld 4,2 til 6,2 millionar raude blodlekamar, 5 til 10 tusen kvite blodlekamar og 140 til 340 tusen blodplater.

Kjelde endre

  • Jacob, Francone og Lossow: Anatomi og fysiologi. Oslo, 1980.
  Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.