Blokkene i periodesystemet

Ei blokk i periodesystemet er ei gruppe av grunnstoff som har felles kva type orbital elektronet med høgast energi er i. Kvar blokk har namn etter orbitaltypen.

Blokkar i periodesystemet

Sjå òg

endre