Boknafjorden er ein brei fjord som skjer Rogaland fylke halvvegs i to. I nord er han avgrensa av øyane Karmøy og Bokn og fastlandet, på sørsida ligg mellom anna Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy. Boknafjorden deler seg sidan i ei rekke smale fjordar innover i Ryfylke.

Utsikt frå Bokn mot Boknafjorden.
Boknafjorden sett frå lufta.
Boknafjorden sett frå lufta med ferjene Arsvågen-Mortavika.

Sjølve Boknafjorden er danna ved at berggrunnen har sokke ned, og er mest for ein havarm å rekne, ulikt det typiske for vestlandske fjordar som er at isbrear har grave seg ned i og utvida allereie danna sprekkar i fjellgrunnen. Dette gjer Boknafjorden ulik andre fjordar på Vestlandet, og han er open og vid med mange øyar. Lenger inne får han sidearmar som er smale og langstrekte.

I det store prosjektet om å få Rogaland ferjefritt, med hjelp av bruer over og tunnelar under vatnet, er tunnel under Boknafjorden ei viktig sak. Arbeidet med den planlagde tunnelen, kalla Rogfast, er på planleggingsstadiet og byggjestart var opphavleg rekna til 2012, men sidan prosjektet ikkje vart nemnd i Nasjonal Transportplan 2010-2019 må truleg byggjestarten utsettast til etter 2020.[1]

Lengd endre

Sjølve Boknafjorden er om lag 35 km lang frå innløpet sør for Karmøy til innløpet til Nedstrandfjorden. Heile fjordsystemet med Boknafjorden og alle sidefjordane er derimot langt lengre og frå innløpet ved Karmøy og til botn av Lysefjorden er det om lag 100 km.

Lengda av Boknafjorden langs dei forskjellige fjordsystema:

Side- og delfjordar endre

 
Gandsfjorden er ein del av fjordsystemet til Boknafjorden
 
Lysefjorden er ein del av fjordsystemet til Boknafjorden
 
Saudafjorden er ein del av fjordsystemet til Boknafjorden

Fra kysten mot innlandet

Kart endre

Satellittbilete over Boknafjorden med større delfjordar avmerkt.

 
Vindafjorden
Sauda-
fjorden
Hylsfjorden
Sandsfjorden
Telsafjorden
Erfjorden
Tyssefjorden
Gardssundfjorden
Ombo-
fjorden
Jøsenfjorden
Skudenesfj.
Boknafjorden
Mastrafj.
Kvitsøy-
fjorden
By-
fjorden
Hidlefj.
Åmøyfj.
Håsteins-
fjorden
Hervikfj.
Nedstrandfj.
Gapa-
fjorden
Riskafj.
Gands-
fjorden
Fisterfjorden
Fogne-
fjorden
Årdalsfjorden
Idsefj.
Talgjefj.
Høgs-
    fjorden
Lysefjorden

Fotnotar endre

  1. «Null til lyntog, bybane og Rogfast». Stavanger Aftenblad. 15.01.2008. Henta 25. februar 2008.