Brøytebil er ein lastebil utstyrt med snøplog som vert nytta for brøyting av vegar og gater. Plogen kan vera utforma som spissplog, med to vengjer, eller som eit skråplog, med ein vengje.

Brøytebil i Quebec

Brøytebilar held større fart enn brøytetraktorar og kastar dermed snøen lengre bort frå vegen. Men dei er ikkje like lette å manøvrera i tronge gater som brøytetraktorar. På flyplassar vert det ofte nytta nåde brøytebilar og spesialbygde snøfresarar.

Galleri endre

Sjå òg endre