Ein brun dverg er ei lyssvak stjerne på mindre enn 0,1 solmassar (ca 13-70 gonger massen til planeten Jupiter).

Gravitasjonen til ein brun dverg er for liten til å starte kjernefusjon av hydrogen som større stjerner har. Dette forklarar den låge lysstyrken. Brune dvergar høyrer til hovudserien.

Den første brune dvergen, Gliese 229B, vart stadfesta så seint som 1995. Han er estimert til å ha ein masse 20-50 gonger større enn Jupiter og består delvis av metan, slik som gasskjempane i solsystemet. Gliese 229B blir derfor òg kategorisert som ein metandverg.

Eigentleg er brune dvergar raude, ikkje brune. Dei blir likevel kalla brune på grunn av at omgrepet raud dverg var oppteke da denne stjernetypen vart oppdaga.

Ein nyoppdaga variant er sub-brown dwarfs, som blir skildra som frie objekt i område der stjerner blir fødd, og som av ein eller anna grunn ikkje krinsar om noka sol. Desse «underbrune dvergane» har masser nokre gonger massen til Jupiter.

Sjå òg

endre