Byar i Ungarn

Wikimedia-listeartikkel

Ungarn har 3 152 busetnadar. Av desse er 298 byar (ungars város, fleirtal városok; terminologien skil ikkje mellom by og småby), og 2 854 landsbyar eller tettstader (ungarsk község, fleirtal községek). Hovudstaden Budapest har ein spesiell status og er ikkje ein del av eit fylke, medan 23 av byane er såkalla byfylke (megyei jogú város – 'by med fylkesrettar'). Alle fylkesete, bortsett frå Budapest, er byfylke, i lag med fem andre byar som har eit folketal på meir enn femti tusen.

Byar og tettstader i Ungarn

Den største byen er hovudstaden Budapest og den minste er Pálháza med 1 114 innbyyggjarar (2001). Den største tettstaden er Isaszeg (folketal: 10 256). Det er meir enn 100 tettstadar eller landsbyar med mindre enn 100 innbyggjarar, medan den minste landsbyen har færre enn 20 innbyggjarar.

Største byar i UngarnEndra

Dette er ei liste over dei største byane i Ungarn.

stjernene tyder: **** hovudstad *** regionssenter ** fylkessete * by med fylkesrettar

Alfabetisk liste over byar i UngarnEndra

BakgrunnsstoffEndra