Committee on Data for Science and Technology eller CODATA er ein organisasjon som har ansvar for å halde oversikt over dei beste tilgjengelege verdiane for viktige naturkonstantar. Verdiane vert oppdatert regelmessig, og dei gjev òg usikkerheita i verdiane, etter kvart som ein får meir nøyaktige måleresultat.

I tilknyting til kvar oppdatering blir analyse og grunngjeving for verdiane publisert i ein omfattande vitskaplege artikkel.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre