Central Otago District er den indre delen av regionen OtagoSørøyaNew Zealand. Området som vanlegvis vert omtala som Central Otago omfattar både Central Otago District og Queenstown-Lakes District i vest.

Central Otago
Land  New Zealand
Kart
Central Otago
45°13′0″ S 169°22′0″ E
Wikimedia Commons: Central Otago District

Landskap og vêrlag Endra

Området er dominert av fjellkjeder i det øvre løpet til Clutha-elva og sideelver. Den vide og flate høglandssletta Maniototo som ligg mellom dei øvre løpa til elvene Taierielva og den nordlege sideelva til Clutha, Manuherikia, vert òg til vanleg rekna som ein del av Central Otago.

Vêrlaget i distriktet er karakterisert av kalde vintrar, og varme og turre somrar. Området er berre tynt busett, men i dei seinare åra har det vore betydeleg utvikling kring turistbyane Queenstown og Wanaka.

Innvandring og busetnadar Endra

Den første vesentlege tilflyttinga av europearar kom etter at det vart oppdaga gull ved Gabriel's Gully nær Lawrence i 1861. Dette førte til gullrushet i Central Otago. Andre byar og tettstader omfattar Albert Town, Alexandra, Arrowtown, Bannockburn, Clyde, Cromwell, Hawea, Millers Flat, Naseby, Oturehua, Ranfurly, Roxburgh, St. Bathans og Wedderburn.

Sidan 1800-talet har det meste av den økonomiske aktiviteten i området dreia seg om sauehald, dyrking av steinfrukter og turisme. I dei seinare åra er hjortefarmar og vindyrking vorte meir viktig for det økonomiske mangfaldet i distriktet. Central Otago er eit av dei sørlegaste kommersielle vinproduserande distrikta i verda.

Administrasjon Endra

Administrasjonssenteret til Central Otago District Council, med sete i Alexandra, og Queenstown Lakes District Council, med sete i Queenstown, administrerer styringsverk og tenester som ligg til distrikta, medan Otago Regional Council har styringa med miljøsaker, så som oppsyn med luftkvalitet og vassressursar.

«Central» Endra

I daglegtale vert Central Otago rett og slett kalla «Central». Folk frå områda omkring snakkar ofte ikkje om å vera i Central Otago eller å reisa til Central Otago - i staden er dei «up Central», eller på veg «up Central» (dette er mest vanleg for innbyggjarar i Canterbury, Otago eller Southland). Den tidlegare jarnvegslinja Otago Central Railway, som gjekk gjennom dei fleste større busetnadane i Central Otago, vart også omtala som the Central.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra