Ciss, stundom skrive c♯ er namnet på tonen C heva med eit halvtrinn, notert med forteiknet (kryss).

Tonen ciss" (tostrøken ciss) notert på vanleg femliners notesystem med g-nøkkel.

Sjå ògEndra