Corba (italiensk for «korg») er ei gammal måleining for volum nytta i Italia. 1 corba er om lag 80 liter, men mengda varierte mellom ulike stader. Corba kunne brukast til flytande volum (som vin) og tørt volum (som korn).

I Bologna kunne til dømes 1 corba svara til 78,6 liter. 1 corba kunne delast i 2 staio eller 60 boccali.[1]

KjelderEndra