Cosekans

Cosekans med symbol csc eller cosec er ein trigonometrisk funksjon. Cosekans til ein vinkel i ein rettvinkla trekant er definert som forholdet mellom hypotenusen og den motståande kateten til vinkelen.

Trigonometriske funksjonar kan definerast ut frå ein rettvinkla trekant

Cosekans, csc A, er det inverse talet til sin A:

KjelderEndra