Den karibiske øystaten Cuba har utvikla ei rekkje stilartar med utspring i Europa og Afrika. Den kubanske musikken har lenge vore svært populær i ulike delar av verda, og har hatt stor påverknad på mellom anna jazz og kongolesisk musikk.

Musikken på Cuba, både når det gjeld instrument og dans, er for det aller meste av europeisk og afrikansk opphav. Lite eller ingenting av den opphavlege musikken til urfolka på Cuba har blitt tatt vare på.

Musikksjangrar på CubaEndra

Nokre av dei tradisjonelle sjangrane på Cuba: